Αρχαιολογικός – Ιστορικός τουρισμός

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ερυθρού Σταύρου 17, Καβάλα, Ελλάδα

€2,00